دیدبان روسیه: در گزارش تطابق ۲۰۲۰ وزارت خارجه آمریکا که اواخر روز دوشنبه صادر شد اعلام شده، این کشور آماده همکاری با روسیه برای یافتن راهکارهای مرتبط با “معاهده آسمان‌های باز” است.

به گزارش خبرگزاری تاس، در این گزارش آمده مادامی که آمریکا به عنوان طرف معاهده آسمان‌های باز باقی بماند، به همکاری نزدیک با متحدان و شرکایش در این توافقنامه، گروه‌های همکار تابعه و طرفین دادرسی دوجانبه و چندجانبه، به منظور رفع اعمال نقض روسیه و بهبود اجرای کلی پیمان‌نامه، ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش “پایبندی و انطباق ۲۰۲۰ با توافق‌ها و تعهدات کنترل تسلیحات، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح ” وزارت خارجه آمریکا، این کشور همچنین آماده همکاری توأم با اعتماد با روسیه، در یافتن راهکار برای چنین مسائلی است.

آخرین اخبار و رویدادهای روسیه را در سایت دیدبان روسیه بخوانید.

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here