دیدبان روسیه: احمد وخشیته، در در رشته توییت «تقویم رویدادهای روسیه» امروز ۱۴ آگوست به سالروز تاسیس باغ‌وحش لنینگراد اشاره کرد و نوشت: ۱۵۵ سال پیش در چنین روزی (۱۴ آگوست ۱۸۶۵) باغ‌وحش لنینگراد تاسیس شد …

 

تقویم رویدادهای تاریخی روسیه را در اینجا در دیدبان روسیه بخوانید!

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here