دیدبان روسیه: "زیناییدا دراگونکینا" رئیس کمیته شورای فدراسیون در امور آموزش و فرهنگ و نماینده دولت مسکو در شورای فدراسیون اعلام کرد که شورای دولتی فدراسیون روسیه برنامه­ های جدیدی در حوزه آموزش همگانی (مدارس) تنظیم کرده است. این اقدام به دنبال سخنان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نشست شورای دولتی بود که بر ضرورت تدوین برنامه­ های هدفمند در ده سال آینده و تبدیل کردن مدارس روسیه به یکی از بهترین مدارس دنیا تاکید کرد. پوتین در نشست یادشده گفت که این مساله نیاز امروز جامعه است و باید مسئولین در تمام سطوح، مدرسین، والدین، کارشناسان، اصحاب رسانه و مردم کشور در دستیابی به این هدف مهم به یکدیگر یاری برسانند.

به گفته رئیس جمهور، مساله مهم تعیین ابزارها برای اجرای برنامه­ ها و بهتر نمودن کیفیت مطالب در دوره آموزش همگانی، بالابردن سطح معلمین، بوجود آوردن فضای مناسب برای آموزش و فضای آموزشی متناسب با دوره کنونی، توسعه آموزش تکمیلی، تکنوپارک­ ها، بهتر کردن سیستم جستجو و حمایت از استعدادهای جوان، جهت­ دهی به آنها و … است.

رئیس کمیته شورای فدراسیون در امور آموزش و فرهنگ در ادامه به نقش مهم علوم انسانی و تربیتی، میراث تاریخی – فرهنگی، زبان و ادبیات روسی اشاره و خاطر نشان کرد که به پیشنهاد شورای هماهنگی وابسته به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در اجرای استراتژی ملی به نفع کودکان در سال­ های 2017-2012 به مدیریت "والنتینا ماتویینکو" رئیس شورای فدرال، «استراتژی توسعه تربیت در فدراسیون روسیه تا سال 2025» آماده و در ماه مه 2015 توسط دولت فدراسیون روسیه به تصویب رسیده است.

علاوه بر این، کمیته شورای فدراسیون مشغول رسیدگی به قوانین موجود در حوزه آموزش و تحلیل و بررسی تغییرات مورد نیاز برای اجرای برنامه­ ها و بالا بردن کیفیت آموزشی است.

منبع: سایت شورای فدراسیون

پایان نوشتار/
 

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here