دیدبان روسیه: بعد از شمارش ۹۰ درصد آرای انتخابات دومای دولتی روسیه مشخص شد که حزب “روسیه واحد” (حزب حاکم این کشور) توانسته اکثریت کرسی‌های پارلمانی (بیش از ۳۰۰ نماینده) را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری «نووستی»، بر اساس اطلاعات منتشره از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، بعد از شمارش ۹۵ درصد کل آرای انتخابات دومای دولتی روسیه، حزب “روسیه واحد” (حزب حاکم این کشور) تاکنون 49.99 درصد آراء از فهرست حزبی را به خود اختصاص دهد.    

بر اساس آمار اولیه، این حزب توانسته حدود 112 نماینده را در این فهرست بدست آورد. علاوه بر این، حزب “روسیه واحد” در 115 حوزه انتخاباتی تک نماینده نیز در صدر قرار دارد. بدین ترتیب این حزب موفق شده تا اکثریت کرسی‌های دومای دولتی روسیه (بیش از 300 نماینده) را در اختیار بگیرد.  

بعد از حزب “روسیه واحد”، حزب کمونیست روسیه (19.56 درصد)، حزب لیبرال دموکراتیک روسیه (7.51 درصد)، حزب “روسیه عادل” (7.38 درصد) و حزب “مردم جدید” (5.33 درصد) آرای انتخابات را بدست آوردند. بدین ترتیب، این 5 حزب سیاسی موفق شدند حد نصاب لازم برای راهیابی به دوره جدید دومای دولتی روسیه را بدست آورند.

بطور کلی 14 حزب سیاسی در روسیه در این دور از انتخابات شرکت کرده بودند.   

انتخابات دوره جدید دومای دولتی در روسیه که روز اصلی آن برای روز یکشنبه، 19 سپتامبر تعیین شده بود، به دلیل اپیدمی ویروس کرونا در طول 3 روز (17 الی 19 سپتامبر/ 26 الی 28 شهریور ماه) برگزار شد.