دیدبان روسیه: نشریه انگلیسی Times Higher Education سنجش جدید دانشگاه‌های برجسته منطقه اورآسیا (THE university ranking of Eurasia nations) را منتشر کرد.

به گزارش دیدبان روسیه به نقل از روزنامه کامرسانت ۷۴ دانشگاه از ۱۶ کشور و از جمله قزاقستان، آذربایجان، ایران و ترکیه در این جدول قرار دارند.

دانشگاه دولتی لومنوسف مسکو در این فهرست در جای اول قرار گرفته است. در مجموع ۲۷ دانشگاه از روسيه در سنجش شرکت کرده‌اند. همچنین دانشگاه "مدرسه عالی اقتصاد" (جای هفتم)، "انستیتوی مهندسی فیزیک مسکو" (میفی) (جای هشتم)، دانشگاه فدرال قازان (جای دهم)، دانشگاه دولتی نووسیبیرسک (جایگاه یازدهم)، دانشگاه دولتی تومسک (جایگاه چهاردهم)، دانشگاه "ای ت ام او" (جایگاه پانزدهم)، دانشگاه سامارا (جایگاه بیست و پنجم)، دانشگاه دولتی سنت پطرزبورگ (جایگاه بیست و ششم)، "انستیتوی فولاد و آلیاژهای مسکو" (میسیس) (جایگاه بیست و هشتم) هم بین 50 دانشگاه برجسته اورآسیا قرار گرفته‌اند.

منبع: روزنامه کامرسانت

 

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here