شهروندان روسیه چه فیلمهایی را تماشا می کنند؟

دیدبان روسیه: طبق نظر سنجی مرکز مطالعات افکار عمومی روسیه، ۲۷ درصد شهروندان روسیه فیلمهای جنگی، ۲۵ درصد فیلمهای قصه و کارتون و ۲۵ درصد فیلمهای کمدی و ۲۲ درصد فیلمهای کاراگاهی و ۲۱ درصد فیلمهای تاریخی و ۱۶ درصد فیلمهای دراماتیک و ۱۵ درصد فیلمهای ماجراجویانه تماشا میکنند.

به گزارش دیدبان روسیه به نقل از خبرگزاری رگنوم، ۸۵ درصد شهروندان روسیه فیلمهای تولید داخلی  و ۴۰ درصد فیلمهای آمریکایی و ۱۵ درصد فیلمهای فرانسوی را ترجیح میدهند.

گفتنی است که این نظر سنجی در ۲۵ دسامبر سال ۲۰۱۸ انجام شده است و در آن ۱۸۰۰ نفر از سنین ۱۸ سال به بالا شرکت کرده اند.

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here