دیدبان روسیه: وزیر خارجه روسیه از همکاری منظم با قزاقستان برای تحلیل تهدیدهایی خبر داد که از جانب افغانستان متوجه مرزهای جنوبی کشورهای مستقل همسود است.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که مسکو و نورسلطان (پایتخت قزاقستان) به طور منظم، تهدید تروریست و مواد مخدر را که از جانب افغانستان متوجه آنها است؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

وی این موضوع را در مطلبی که برای روزنامه «راساسکایا» نوشته است؛ مطرح کرد و در این باره افزود: ما در راستای حصول ثبات پایدار و محو چالش های چندوجهی که مرزهای جنوبی کشورهای مشترک همسود (CIS) را تهدید می کند، به دنبال گفتگو با مقامات حکومت دوفاکتوی افغانستان هستیم.

تاکنون هیچ کشوری ازجمله روسیه، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما از آنجا که تسلط این گروه بر افغانستان یک واقعیت انکارناپذیر است، تعامل با آنها در چارچوب منافع ملی، منطقه ای و همچنین امید برای تأمین صلح و ثبات برای مردم افغانستان ادامه دارد.