دیدبان روسیه: نشریه آمریکایی گزارش داد مقامات مجارستان از اتحادیه اروپا خواسته‌اند اسم برخی از تُجار و بازرگانان روسیه را از فهرست تحریم‌های این اتحادیه علیه مسکو، حذف کند.

به گزارش نشریه «پولیتیکو» به نقل از چند مقام اروپایی اعلام کرد که مجارستان از این اتحادیه خواسته نام برخی از تُجار و بازرگانان روس را از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو خارج کنند.

پولیتیکو به نقل از این مقامات که نخواستند نام‌شان فاش شود، افزود: مجارستان همچنین از اتحادیه اروپا خواسته به خاطر کمک‌های بشردوستانه معافیت‌های تحریمی این اتحادیه علیه روسیه را گسترش دهتد و تحریم‌های بیشتری را لغو کنند.

به نوشته پولیتیکو، این رویکرد مقامات مجارستان موجب نگرانی دیگر کشورهای اتحادیه شده و تصور می‌کنند در زمانی که کمیسیون اروپا تلاش دارد محدودیت‌ها و تحریم‌های شدیدتری را علیه روسیه اعمال کند، مجارستان به راه گریزی برای روسیه تبدیل می‌شود.

محور نشست روز چهارشنبه این هفته اتحادیه اروپا، بررسی اوضاع جنگ در اوکراین خواهد بود. آن‌گونه که این مقامات به پولیتیکو گفته‌اند گسترش فهرست تحریم‌ها علیه مسکو در دستور کار قرار ندارد، اما با توجه به خشم و نگرانی‌ای که درخواست‌های مجارستان ایجاد کرده، قطعا درخواست‌های مجارستان در گفت‌وگوها مطرح خواهد شد.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی به منظور توقف پیشروی ارتش روسیه و حمایت از اوکراین، ضمن ارسال حجم زیادی از تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کردند.