خانه جامعه و فرهنگ جامعه مجری سرشناس تلویزیونی دوران شوروی در ۸۹ سالگی درگذشت

مجری سرشناس تلویزیونی دوران شوروی در ۸۹ سالگی درگذشت

دیدبان روسیه: ایگور کیریلف، مردی که چهره و صدای اتحاد جماهیر شوروی شناخته می شد، در سن ۸۹ سالگی در روسیه در گذشته است.

کیریلف گوینده ارشد خبر در تلویزیون اتحاد جماهیر شوروی بود.

  آخرین اخبار و رویدادهای روسیه را در سایت دیدبان روسیه بخوانید!

او با شیوه بیان خاص خود – با حوصله و آرام – بینندگان را از رویدادهای مهمی مثل پرتاب اولین ماهواره اسپوتنیک به فضا یا بیانیه های پایانی حزب کمونیست آگاه می کرد.

او همچنین مجری کلیه رویدادهای عمده از پیش برنامه‌ریزی دوران اتحاد جماهیر شوروی مثل رژه های نظامی در میدان سرخ مسکو تا کنگره های حزب کمونیست بود. اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید.

  آخرین اخبار و رویدادهای روسیه را در سایت دیدبان روسیه بخوانید!

زمانی که رهبران اتحاد جماهیر شوروی می مردند این ایگور کیریلف بود که در مراسم تدفین آنها در کنار دیوار کرملین اظهار نظر می کرد.

اما در اواخر دهه ۱۹۸۰، اخبار تلویزیونی در جهان درحال تحول بود: خبرخوان‌ها دیگر گویندگان حرفه ای نبودند بلکه ژورنالیست ها بودند.

ایگور کیریلف، گوینده ارشد خبر در تلویزیون اتحاد جماهیر شوروی

در همان دوره بود که چهره ایگور کیریلف به تدریج از صفحه تلویزیون های اتحاد جماهیر شوروی ناپدید شد.

ایگور کیریلف، گوینده ارشد خبر در تلویزیون اتحاد جماهیر شوروی
ایگو کیریلف در سال ۲۰۱۸ از ولادیمیر پوتین نشان افتخار دریافت می کند

به یاد می آورم که او در سال ۱۹۹۰ به من گفت اتفاقی که در عالم پخش تلویزیونی می افتد یک فاجعه است.

ایگور کیریلف، گوینده ارشد خبر در تلویزیون اتحاد جماهیر شوروی

مجریان جدید، به گفته او، خیلی عجله دارند و افزود “روس ها دوست ندارد وقتی کسی تند تند صحبت می کند.”