دیدبان روسیه: در اوایل سال 2016 کتابی با عنوان «افکاری درباره روسیه؛ رئیس جمهور درباره مهمترین‌ها» در مسکو منتشر شد که صحبت‌های مرد شماره یک کرملین که بیانگر تفکرات وی می‌باشد در آن جمع‌آوری شده است. دیدبان روسیه این کتاب را به زبان پارسی برگردان کرده است و هر هفته قسمت هایی از آن را منتشر می کند. در این قسمت آورده شده شده است که “ولادیمیر پوتین” اصلی ترین و ریشه دارترین ارث به جای گذاشته شده از گذشتگان را حس میهن‌پرستی و احترام متقابل در میان ملت می داند.

اوایل سال 2016 کتابی با عنوان «افکاری درباره روسیه؛ رئیس جمهور درباره مهمترین‌ها» در مسکو منتشر شد. این کتاب مجموعه گفتارهای مهم “ولادیمیر پوتین” می‌باشد که نشان دهنده تفکرات وی درباره روسیه است. دیدبان روسیه این کتاب را به زبان پارسی برگردان کرده و هر هفته قسمت هایی از آن را منتشر خواهد کرد.
روسیه امروز، قرن ها راه پر از اوج، اشتباهات و پیروزی‌ها را طی کرده است و اکنون در عصر ما دوباره مسیر قدرت گرفتن و تاثیر گذار بودن در جهان را در پیش گرفته است. حرکت ما رو به جلوست، اما همیشه تاریخ خود را به یاد خواهیم داشت و همه تلاش خود را به کار می بندیم تا ارتباط گذشته و امروز قطع نشود.

همه ما تاریخ هزاران ساله جدایی ناپذیری را حس می کنیم، راه هزاران ساله ما؛ همگی می دانیم که ما وارثان مستقیم همه اشتراکاتی هستیم که پیشینیان ما با آن زیسته‌اند و ما باید به این اشتراکات افتخار کنیم و همواره مراقبت آنها باشیم. اصیل‌ترین و ریشه‌دار‌ترین آنها، حس میهن‌پرستی و احترام متقابل در میان ملت است. این ارزش‌ها جامعه امروزی ما را تحکیم می‌بخشد، نقش پایه و اساس رشد و گسترش دموکراسی و آگاهی مدنی را برای استحکام بخشی به دولت و همبستگی مدنی ایفا می‌کند.

“پیترآرکادویچ استالیپین” [1] به درستی دولت را قدرتی غیر قابل جایگزین دانست، قدرتی که مجری سرآغازهای تاریخی مردمی است. حرف او درباره این واقعیت است که دولت با اجرای احکام مردمی، رشد و توسعه آداب فرهنگی، منافع و حقوق فردی افراد و گروه ها را به منافع و حقوق جامعه نزدیک می سازد و همواره روسیه را کشوری یکپارچه به حساب می آورد.

این کلمات هیچگاه کاربرد خود را از دست نخواهند داد. [2]

پی‌نوشت‌ها:
[1] فعال سیاسی در دولت امپراطوری روس در قرن
[2] گزیده ای از سخنرانی پوتین در روز اتحاد ملی مورخ 4 نوامبر 2012

برگردان: احمد وخشیته، دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه؛
منبع: کتاب افکاری درباره روسیه؛ رئیس جمهور درباره مهمترین‌ها

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here