دیدبان روسیه: نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو می گوید که طبق منشور این سازمان حذف روسیه از شورای امنیت امکان پذیر نیست.

به گزارش ریانووستی، «گنادی گاتیلوف» نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که حذف روسیه از شورای امنیت سازمان ملل غیرممکن است، زیرا چنین سازوکارهایی در منشور این سازمان پیش بینی نشده است.

وی در این باره گفت: حذف روسیه از شورای امنیت غیرممکن است. این مسئله در منشور سازمان ملل متحد پیش بینی نشده است، پس شما فقط باید کل سازمان را نابود کنید، زیرا شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلی ترین نهاد مسئول حفظ صلح و ثبات است.

وی همچنین افزود که نابودی سازمان ملل به معنای نیاز به ایجاد ساختار جدید است و به نظر وی بعید است که هیچ یک از دولت‌ها بتوانند در این مورد با هوشیاری فکر کنند.

گاتیلوف افزود: عضویت روسیه در شورای امنیت حفاظت از منافع ملی ماست. بدون روسیه نمی‌توان فعالیت‌های شورای امنیت و همچنین فعالیت‌های کل سازمان ملل را تصور کرد.

پیشتر نیز «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، احتمال از دست دادن عضویت دائمی کشورش در شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده بود.

نبنزیا در بیانیه‌ای به شبکه تلویزیونی «روسیا ۲۴» در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان روسیه را از جایگاهش به‌عنوان عضو دائمی شورای امنیت حذف کرد، گفته بود: نه، این امر بر اساس منشور سازمان ملل غیرممکن است.