دیدبان روسیه: احمد وخشیته با انتشار ویدیئویی از نخستین جلسه پارلمان روسیه در ۲۷ آوریل ۱۹۰۶ در اینستاگرام خود نوشت:

پارلمان روسیه امروز ۱۱۴ ساله می‌شود. ۲۷ آوریل ۱۹۰۶ نخستین جلسه دوما در زمان نیکلای دوم، (آخرین پادشاه از خاندان رومانوف‌ها) در کاخ تاواری سنت‌پترزبورگ برگزار شد. فرمانروایی آخرین پادشاه تزار با موج وسیعی از نارآرامی‌ها برابر بود و ناکامی در نبرد با ژاپن میان سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ بر آشوب‌ها و نارضایتی‌ها افزود. در آن شرایط به نظر می‌رسد که پادشاه با تشکیل پارلمان موافقت کرد تا از فشار‌ها علیه دولت بکاهد و از انقلاب مردمی جلوگیری کند.

اما از سوی دیگر ورود به جنگ جهانی اول در ژوئن ۱۹۱۴ کافی بود تا بحران اقتصادی بیش از گذشته کشور را در نوردد و حکومت را با ناتوانی جدی برای تامین تجهیزات و آذوقه به سربازان مواجه کند تا بار دیگر اعتراضات گسترده علیه فساد تزاری به اوج خود برسد. این‌بار نیکلای دوم تصمیمی برعکس گذشته گرفت: ۱۱ مارس ۱۹۱۷ دستور انحلال پارلمان را صادر کرد، اگرچه موفق به این کار نشد و در فوریه همان سال در برابر اعتراضات عمومی از سلطنت خلع شد و مجلس روسیه (دوما) حاکمیت را به یک دولت موقت سپرد.

در ادامه ویدئویی از نخستین جلسه پارلمان روسیه در ۲۷ آوریل ۱۹۰۶ را مشاهده می‌کنید:

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here