دیدبان روسیه: رئیس‌جمهور روسیه در نشست بین‌المللی امنیتی در مسکو با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا و غرب تأکید کرد که هژمونی غرب در حال افول بوده و ناتو در حال سازماندهی خود در شرق است.

به گزارش تی‌آرتی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه در نشست بین‌المللی امنیتی در مسکو تأکید کرد کشورهای غربی عامدانه در حال نابودی سیستم امنیتی اروپا هستند و سازمان ناتو در حال جابه‌جایی هر چه بیشتر به سمت شرق است.

رئیس‌جمهور روسیه در این‌باره افزود: نخبه‌های گلوبالیسیتِ غرب با شعله‌ورکردن تنش‌های قدیمی و ایجاد تنش‌های جدید در حال اجرای سیاست به اصطلاح مهار و ایجاد هرج‌ومرج هستند. اما در واقع راه‌های توسعه و حاکمیت‌ها را تضعیف می‌کنند.

وی درباره هدف از پیگیری این سیاست‌ها گفت: آنها (غربی‌ها و آمریکا) ناامیدانه در حال تلاش برای حفظ سرکردگی (هژمونی) و قدرتی هستند که در حال لیزخوردن از دست‌های آنهاست و تلاش دارند کشوها و مردم و جوامع را در چنگال نظم و ساختار نو-استعماری نگه دارند.

رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر اینکه این «هژمونی (غرب)» کل جهان و شهروندان آن را در رکود نگه می‌دارد افزود: آمریکا و متحدانش از هر گونه ابزاری استفاده می‌کنند و گستاخانه با سازماندهی آشوب‌ها، کودتاها و جنگ‌های داخلی در امور داخلی و حاکمیت دولت‌ها مداخله می‌کنند.

ولادیمیر پوتین در ادامه این بخش از صحبت‌های خود گفت: با تهدید، باج‌خواهی و اعمال فشار می‌خواهند کشورهای مستقل را مجبور کنند که تسلیم خواست و اراده آنها شوند.