دیدبان روسیه: به گزارش شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴، تا کنون چهار حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی دومای دولتی روسیه هستند.

 حزب «روسیه متحد»، حزب نزدیک به دولت تاکنون توانسته است با کسب بیش از ۴۹.۰۳ درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی در این کشور باشد.

پس از حزب روسیه متحد، حزب «کمونیست فدراسیون روسیه» با کسب ۱۹.۰۸ درصد آرا، حزب «لیبرال دموکراتیک روسیه» با کسب ۷.۵ درصد حزب «مردم جدید» ۵.۳ درصد آرا در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.