دیدبان روسیه:  با استناد به اطلاعات به دست آمده در یک نظرسنجی اینترنتی که بطور مشترک از سوی مرکز تحقیقات ملی کار روسیه و موسسه کارشناسی- تحلیلی مدرسه عالی اقتصاد مسکو  انجام شده؛ حقوق حدود 40 درصد از شهروندان روس پس از شروع بیماری همه گیر عفونت کرونا ویروس کاهش یافته است.

به گزارش روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، این نظرسنجی که در آن بیش از 5 هزار نفر افراد شاغل در مناطق مختلف روسیه در آن شرکت کرده بودند، در نیمه دوم ماه مه (اوایل خرداد ماه) انجام گرفت.

کارشناسان بر اساس این نظرسنجی یادآور شده ‌اند که حدود 10 درصد از شهروندان روسی که در این مطالعه شرکت کردند، شغل خود را بطور کامل از دست دادند و بیش از 30 درصد از افرادی که شغلشان را حفظ کرده‌اند، گفتند که پس از شیوع این بیماری، حداقل یکی از اعضای خانواده آنها شغل خود را از دست داده است.

در حدود 20 درصد از سؤال شوندگان به طور کامل یا جزئی از پاداش و مزایای کاری را از دست داده‌اند و در عین حال، حدود 7 درصد هم گفتند که پرداخت حقوقشان با تاخیر انجام شده است. ضمن اینکه 5 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه هم از عدم وجود هرگونه تغییر منفی در حقوق یا شرایط کاری خود خبر داده ‌اند.

بر اساس این اطلاعات، بیشترین مشاغلی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا، از لحاظ دستمزدها دچار آسیب بیشتری شده، در بخش‌های ساخت و ساز، تجاری و خدمات بوده که پویایی منفی درآمدها از 65 الی 75 درصد   ثبت شده است. در بین افراد دارای اشتغال خصوصی، درآمدها حدود  75 درصد کاهش یافته و در بین شاغلین شرکتهای متوسط ​​و بزرگ – این کاهش  48 درصد گزارش شده است.

به نوشته این روزنامه، شیوع ویروس کرونا همچنین بر برنامه کاری شهروندان روس هم تأثیر گذاشت: 11 درصد از سؤال شوندگان گفته ‌اند که مجبور به انتقال به برنامه کار نیمه وقت یا پاره وقت شدند، که بیشترین تأثیر گذاری بر عرصه کارهای تجاری و خدمات بوده است.

ضمن اینکه شرکت ‌ های کوچک تجاری حدود یک و نیم بار بیشتر از مؤسسات متوسط ​​یا بزرگ، موارد انتقال پرسنل به برنامه کاری نیمه وقت داشتند. در بعضی از شرکت‌ها، کارکنان مجبور به استفاده اجباری از مرخصی بیماری شدند، البته چنین مواردی کمتر از 2 درصد بود. حدود 16 درصد از کارمندان هم گفتند که آنها حتی بیشتر از دوران قبل از شیوع ویروس کرونا کار می‌کنند.

محققانی که این نظرسنجی را بررسی کرده ‌اند، معتقدند که کاهش دستمزدها و همچنین انتقال به یک برنامه نیمه وقت کاری، تا حدودی به بازار کار کمک کرده تا به سرعت با شرایط جدید تحمیل شده بر جامعه سازگاری پیدا کند و در شرایط همه گیری یک بیماری ویروسی، این کمترین بهایی است که جامعه مدنی پرداخت می ‌کند که البته در نتیجه کمک‌های مالی دولتی می‌تواند تا حدودی جبران شود.

آخرین اخبار و رویدادهای روسیه را در سایت دیدبان روسیه بخوانید!

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here