دیدگاه شهروندان روسیه در خصوص تعداد فرزندان

0
تحقیقات مرکز مطالعات افکار عمومی روسیه نشان می دهد که 40 درصد از شهروندان روسیه میل به داشتن دو فرزند، 28 درصد آمادگی برای داشتن سه فرزند، 14 درصد چهار و بیش از چهار فرزند و 7 درصد علاقه خود به داشتن یک فرزند را اعلام کرده اند.

رشد قابل توجه دوستداران کتاب

0
تحقیقات مرکز مطالعات افکارسنجی روسیه نشان می‌دهد که میزان مراجعه افرادی که تقریبا هیچ مطالعه ای ندارند، از 36% به 15% کاهش یافته است.

بیش از 40 درصد شهروندان چوواشیا درباره ی تهدید هویت ملی صحبت کردند

0
تحقیقات نشان می‌دهد که مردم چوواشیا به شدت بیم از دست دادن یکپارچگی ملی را دارند، 54% از چوواش ها و 20% از روس ها این نگرانی را بیان می کنند.

64 درصد مردم روسیه به کلیسای پراواسلاو روسیه اعتقاد دارند

0
تحقیقات و نظرسنجی‌های بنیاد افکار عمومی نشان می‌دهد که 47 درصد پرسش شوندگان معتقد هستند که در حال حاضر کلیسای پراواسلاو روسیه تاثیر مثبتی بر زندگی اجتماعی این کشور دارد.

عکس العمل های مردم روسیه در فضای مجازی نسبت به اسلام آوردن بازیگر مشهور...

0
کاربران شبکه اجتماعی " Facebook" به اظهار نظر در رابطه با موضوع پذیرش اسلام توسط "سرگی رامانویچ" بازیگر مشهور روسی پرداختند.

حمایت از سویه در نگاه روس‌ها

0
تحقیقات مرکز افکار عمومی روسیه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم روسیه موافق حمایت روسیه از مردم سوریه پس از جنگ هستند.

بررسی میزان ترس‌ روس‌ها از تهدیدات تروریستی

0
تحقیقات مرکز مطالعات افکارسنجی روسیه نشان می‌دهد که ترس از تهدیدات تروریستی در حال کاهش و اعتماد به قابلیت های مقامات در دفاع و محافظت در برابر حملات جدید در حال افزایش است.

نیمی از شهروندان روسیه از ایده برتری نژادی حمایت نمی‌کنند

0
نظرسنجی گالوپ اینترنشنال نشان می‌دهد که 48 درصد روس‌ها مخالف تبعیض نژادی هستند؛ اگرچه 49 درصد نیز به برتری نژادی برخی فرهنگ‌ها اشاره دارند.

چه عواملی روس ها را نگران می‌کند؟

0
نظرسنجی های مرکز لاواداسنتر نشان می‌دهد که کمترین موضوعی که روس‌ها را نگران می‌کند، محدودیت در حقوق مدنی، دموکراسی و آزادی است و پس از آن 10 درصدی هم نگران هجوم مهاجران به کشورشان هستند.

میزان اقبال به استفاده از تلویزیون و اینترنت میان روس‌ها

0
مرکز مطالعات افکارسنجی روسیه آماری در خصوص اینکه شهروندان روسیه به عنوان منبع اطلاعاتی از کدام یک از وسایل ارتباطات جمعی استفاده می کنند، ارائه کرد.