اینترنت از نظر علاقه مردم به تلویزیون نزدیک می شود

0
نظرسنجی بنیاد افکار عمومی نشان می دهد که 78% جمعیت روسیه اخبار را از تلویزیون دنبال می کنند که البته 32% مردم به آن اعتماد دارند.

افکار عمومی درباره شرایط زندگی در مسکو

0
دیدبان روسیه: بنیاد «سازمان غیرانتفاعی مطالعات تخصصی جامعه شناسی و سیاسی در روسیه» در سال ۲۰۱۵ اقدام به تهیه ویژه ­نامه­ ای تصویری از...