آذربایجان

تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است
روسیه و خاورمیانه

تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

دیدبان روسیه: “عدلان مارگویف” در گفتگو با مهر گفت: به دلیل تغییر تحلیل هزینه فایده ساخت کریدور شما-جنوب اکنون نه…
دکمه بازگشت به بالا