آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا

مدیر سیا: عملکرد روسیه در قبال هکرها نشانه جدیت آن است
روسیه و آمریکا

مدیر سیا: عملکرد روسیه در قبال هکرها نشانه جدیت آن است

دیدبان روسیه: ویلیام برنز، مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا گفت، گامهای اتخاذ شده از سوی مقامهای روسیه علیه هکرهایی…
دکمه بازگشت به بالا