روسیه و بالکان

غرب در پی ایجاد جنگ ژئوپلیتیک در بالکان است
روسیه و اروپا

غرب در پی ایجاد جنگ ژئوپلیتیک در بالکان است

دیدبان روسیه: معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به صربستان، کشوهای غربی را به تلاش برای ایجاد جنگ ژئوپلیتیک در…
دکمه بازگشت به بالا